Z údajů také vyplývá, že nejhůře placenými lidmi jsou pomocné a nekvalifikované pracovnice. Pobírají 10 814 korun hrubého, zatímco jejich mužští spolupracovníci dostávají o 3204 Kč více.

Průměrná mzda za celou ČR a za obě pohlaví přitom loni podle tohoto šetření činila 21 674 korun. Jak upřesnil Dalibor Holý z ČSÚ, jde o dopočtené údaje, které se liší od čísel publikovaných v pravidelných zprávách o vývoji průměrné mzdy. Ta podle údajů z letošního března představovala loni 19 030 Kč.

Podle těchto dopočtených údajů tak průměrná mzda v Praze činila 28 260 korun, zatímco opačný konec mzdového žebříčku obsadil Karlovarský kraj se mzdou 18 583 korun. Podle analytika Next Finance Vladimíra Pikory je to dáno mimo jiné tím, že v Praze je daleko víc centrálních organizací a centrálních podniků, kde pracuje jiná skupina zaměstnanců než v regionech. Často jsou to vysokoškoláci, kteří musejí ovládat cizí jazyky a za svoje vzdělání požadují vyšší mzdu. V Praze se také soustřeďuje většina vedoucích postů.

Srovnání průměrné hrubé mzdy (v Kč měsíčně)
obor celkem muži ženy
soudci a řídící prac. 43 583 49 853 30 365
vědečtí prac. 28 979 33 920 24 758
sestry a učitelé 23 641 27 300 20 353
administrativa 17 498 20 332 16 648
služby a obchod 13 718 16 154 12 229
dělníci v zemědělství 13 547 14 426 12 666
řemeslníci 17 824 18 836 13 216
obsluha strojů 17 624 18 930 14 329
nekvalifikovaní prac. 12 261 14 018 10 814
Zdroj: Český statistický úřad

Ve všech krajích panují výrazné rozdíly v odměňování mužů a žen. V Praze představuje rozdíl 8350 korun ve prospěch mužů, ve Středočeském kraji je to více než 6000 korun. Nejlépe placenými lidmi podle oborů a regionů jsou pražští manažeři a manažerky, kteří berou téměř 58 000 korun. Zemědělský či lesní dělník v Ústeckém kraji pobírá pětkrát méně, jen 11 343 korun. Podobně je na tom jeho kolega v Jihomoravském kraji. Hrubé mzdy pomocných a nekvalifikovaných sil se pohybují od 11 454 korun v Karlovarském kraji po 13 349 korun v Praze.

Pikora poukazuje na to, že zaměstnavatelé často lidem vyplácejí neoficiální mzdu, protože práce je pro ně drahá a snaží se ji tímto způsobem zlevnit. Statistika podle něj také nezachycuje různé neoficiální příjmy a vedlejší výhody. "Vedle toho je řada odvětví, kde existují naturální odměny," podotkl.

I přes neustálý růst je rozdíl ve mzdách mezi ČR a například Německem dramatický. "Větší část obyvatelstva stále bere méně, než je minimální mzda v Lucembursku. To dohánění nám bude trvat stále dlouhou dobu. Domnívám se, že Německo nedoženeme dříve než v roce 2037," dodal Pikora.