Spokojeni s životem v místě bydliště jsou hlavně lidé bohatí, absolventi vysokých škol, studenti, podnikatelé, zaměstnanci, odborníci, vedoucí pracovníci, obyvatelé Jihočeského kraje a lidé, kteří žijí v obcích a malých městech s počtem obyvatel od dvou do pěti tisíc obyvatel. Naopak nespokojeni jsou lidé chudí, nezaměstnaní a obyvatele Ústeckého kraje.

Dvě třetiny občanů si pochvalují i úroveň škol, zdravotní péči a životní prostředí. Více jak polovina lidí je spokojena také s čistotou ulic, s dostatkem možností k odpočinku, k rekreaci a sportu, s dopravou a s kulturním vyžitím.

V menším městě se žije bezpečněji

Lidé na menších městech či obcích hodnotí pozitivněji než občané velkých měst čistotu ulic,  svoz odpadu, bezpečnost a životní prostředí. Naopak lidé z větších měst hodnotí příznivěji možnost kulturního a sportovního vyžití a dopravu.

Obyvatelé Prahy si stěžují na sportovní vyžití, ale jsou spokojeni více než zbytek republiky s pracovními příležitostmi, s úrovní mezd, s výstavbou nových bytů, s úrovní zdravotní péče a se stavem cest.