Český statistický úřad také vydal opravená data březnového vývoje schodku, která se liší téměř o polovinu - schodek činil místo 9,2 jen4,05 milirdy. Při prověřování údajů za první čtvrtletí se podle statistiků ukázalo, že chyba kontrolního programu GŘC způsobila podhodnocení lednového vývozu o 1,9 miliardy korun. Kontroly při zpracování vybraných dokladů zpřísnilo GŘC po dohodě s ČSÚ. Provedlo také změny v organizaci zpracování dat.

Z revidovaných údajů ČSÚ vyplývá, že obchodní bilance ČR skončila v lednu schodkem 764 milionů korun, v únoru se schodkem 2,3 miliardy korun. V březnu činil deficit 4,05 miliardy korun.

Revize březnové obchodní bilance byla výjimkou, zpřesňování obchodních dat v následujících měsících se již vrátí k normálu, uvedl náměstek ředitele Generálního ředitelství cel Lubomír Moravčík. "Mohu zodpovědně prohlásit, že revize dubnových dat se již neodchýlí od standardního rozměru," uvedl s tím, že standardní měsíční revize se pohybují do miliardy korun

Dovoz v dubnu vzrostl o 11,7 procenta a vývoz o 3,8 procenta. Obchodní bilanci ovlivnil zejména dovoz letadel v hodnotě 3,4 miliardy korun. Výrazný byl i růst dovozu silničních vozidel o 2,2 miliardy korun při růstu vývozu jen o o 0,3 miliardy Kč.

Pozitivně bilanci ovlivnilo především zvýšení vývozu strojů a zařízení pro průmysl o 1,6 miliardy korun a výpočetní techniky o 0,6 miliardy korun. V období leden až duben vzrostl meziročně dovoz o 6,7 procenta a vývoz o 5,2 procenta. Obchodní bilance skončila schodkem 15,9 miliardy korun.

Nepříznivě se podle ČSÚ vyvíjel obchod s USA. Výrazný růst dovozu při poklesu vývozu totiž vedl ke zvýšení schodku o 2,7 miliardy korun. V obchodu s Německem se aktivum snížilo o 1,9 miliardy. V obchodu s Čínou se pasivum zvýšilo o 0,9 miliardy korun. Nejvíce se naopak zlepšila bilance v obchodě s Rakouskem, kde se aktivum zvýšilo o 1,2 miliardy korun a s Velkou Británií o půl miliardy korun.

Meziročně se bilance příliš nezměnila

Za posledních 12 měsíců v porovnání s předcházejícími 12 měsíci byl dovoz nižší o 0,5 procenta a vývoz zůstal na stejné úrovni. Úhrnné pasivum ve výši 81,7 miliardy korun bylo o 6,5 miliardy korun nižší než za předcházejících 12 měsíců. Pozitivně působil růst aktiva v obchodě se stroji a dopravními prostředky (o 29,9 miliardy korun) a snížení pasiva v obchodě s minerálními palivy a příbuznými materiály (o 7,6 miliardy korun).

Nepříznivě se vyvíjel obchod s tržními výrobky tříděnými hlavně podle materiálu. Aktivum obchodu s těmito výrobky kleslo o 16,1 miliardy korun. Aktivum obchodu s průmyslovým spotřebním zbožím kleslo o 7,1 miliardy korun. O pět miliardy se zvýšilo pasivum v obchodu s chemikáliemi a příbuznými výrobky.

Obchodní bilance se zlepšila zejména se státy Evropské unie, kde se aktivum zvýšilo o 31,5 miliardy korun. Naopak se značně zhoršila bilance v obchodě s rozvojovými zeměmi - pasivum vzrostlo o 18,6 miliardy korun. Pasivum v obchodě s Čínou se zvýšilo o 16,8 miliardy korun.