V ČR jsou podle výzkumu vykořisťováni hlavně cizinci, a to hlavně pracovníci z Ukrajiny a Vietnamu. Ale také pracovníci z Moldavska, Běloruska, Kazachstánu, Mongolska a Číny. Někteří cizinci podle výzkumu pracují i 16 hodin v tvrdých podmínkách za velmi nízkou mzdu.

Z výzkumu vyplynulo, že nejčastěji byli vykořisťovaní cizinci zaměstnáváni ve stavebnictví, zemědělství (včetně lesnictví) a v oblasti služeb. Ženy, cizinky, pracovaly zejména v zemědělství, textilním průmyslu, úklidových prácí a dělaly práce v domácnosti a muži pracovali nejčastěji v lesnictví a stavebnictví. Jak muži tak ženy stejně pracovali v bistrech a restauracích a v oblasti prodej (hlavně ve vietnamské a čínské komunitě).

"Například mnohé vietnamské ženy v noci poskytují sexuální služby a přes den pracují třeba jako prodavačky či služky ve vietnamských domácnostech," řekla ředitelka La Strady Petra Burčíková. Některé z žen se podle ní k prostituci rozhodnou samy, protože si při ní mohou vydělat víc. Vyšší výdělek jim totiž umožní rychleji se vyplatit "z otroctví". I tento druh donucování se v ČR podle výzkumu objevuje, a to především ve vietnamské komunitě.

ČR nemá kvalitní migrační politiku

Zaměstnavatelé cizincům vyhrožovali podle průzkumu násilím, omezením svobody, zadržováním mzdy a dokladů, či možností udání úřadům.

Výzkum tvrdí, že zpřísňování migrační politiky nevede ke zmenšenému výskytu nucené práce, ale naopak vede spíše k větší zranitelnosti a závislost vykořisťovaných osob a pracujících cizinců na zprostředkovatelích.

ČR neratifikovala ani nepodepsala žádnou z nejvýznamnějších mezinárodních smluv na ochranu pracujících migrantů. Nucená práce také není definována ve vnitrostátních právních předpisech.