Neetické postupy, jakkoli jsou obecně odsuzovány, představují podle manažerů jednoznačně konkurenční výhodu. Korupce není ani tak risk jako příležitost.

Hlavní příčinu tohoto stavu, jak vyplynulo z průzkumu mezi 254 českými firmami, tvoří nejasné a neprůhledné zákony, nízká vymahatelnost práva a celková společenská atmosféra.

Veřejné zakázky jsou neprůhledné

Podle průzkumu také manažeři firem soudí, že soukromé firmy spíše dodržují etické principy než státní a veřejná správa. Zejména veřejné zakázky jsou neprůhledně vypisovány, je zde prostor pro manipulaci a svoji roli také hraje, že úředníci nehospodaří s vlastními, ale veřejnými penězi.

Ztráty reputace v důsledku odhaleného neetického jednání se firmy bojí méně než snížení poptávky po svých produktech, odhalení například korupce neznamená automaticky krach podniku.

Výsledky nejsou potěšující, zejména srovnáme-li obdobné průzkumy například mezi britskými firmami, tvrdí představitelé Transparency International. Podle průzkumu má vnitřní etický řád vypracováno 59 procent českých firem. Pro srovnání: etický kodex má 82 procent britských firem. Pro atmosféru ve firmě je především rozhodující, jak se chová vrcholový management a jaká vládne ve firmě atmosféra.

Dobrá a špatná korupce

Průzkum dále potvrdil, že lidé obecně firmy působící v tzv. původních zemích Evropské unie považují za ty, které se chovají eticky ve větší míře než české firmy. Rozdílné názory panují na tzv. dobrou a špatnou korupci. Za dobrou je považována ta, na kterou se nepřijde a která přinese firmě prospěch. I ti manažeři, kteří obecně korupci odsuzují, již nejsou tak jednotní v odsudku takového neetického jednání, které přináší prospěch firmě.

Ke změně podle názorů manažerů by přispělo zavedení lepších zákonů a předpisů, tlak na jejich dodržování, trestání korupce a vymahatelnost práva, ale i zveřejňování neetického jednání v médiích, změna společenského klimatu a politické kultury.