Stavební povolení nebudou potřebovat domy o rozloze do 150 metrů čtverečních. když z úřadu nepřijde vyjádření do 40 dnů, bude stavba považována za schválenou. Ohlášení bude nově stačit i u dalších typů staveb.

Pokud lidé chtějí začít stavět nyní, musí požádat o stavební povolení, na obecním úřadu pak proběhne stavební řízení, během něhož může kdokoliv proti stavbě podat protest, například majitel sousedního pozemku. Úřad o každé námitce rozhoduje.

Z novely jsou zatím nadšeny především firmy, které staví rodinné domy na klíč. Vláda si od předlohy slibuje, že podpoří rozvoj regionů i výstavbu bytů. Stavebníci tvrdí, že předkládaný návrh zákona je vůči platnému právnímu stavu revoluční. V současné době trvá příprava stavby včetně povolení mnohdy déle než samotná realizace.

Nový stavební zákon by měl podle ministerstva pro místní rozvoj stanovit pravidla pro výstavbu nejméně na stejně dlouhou dobu jako dosavadní stavební zákon. To znamená alespoň na dalších 20 až 30 let. Dosud se museli stavebníci přizpůsobovat administrativě s pravidly ze 60. let. Stavební řízení skládající se z několika správních kroků se táhlo měsíce.

ODS má výhrady

Novela také počítá s tím, že se výrazně omezí administrativa spojená s přípravou velkých staveb. Například stavba tunelu Mrázovka v Praze se kvůli řadě odvolání zdržela o tři roky. Nový zákon by měl podobné problémy odstranit.

Výhrady k předloze mají občanští demokraté. Například poslanec Pavel Hrnčíř tvrdí, že zákon rozšiřuje prostor pro vyvlastnění, omezuje obecní zastupitelstva a vzdaluje výkon státní správy od občanů. Tvrdí také, že předloha nezkracuje lhůty, nezjednodušuje administrativu a zapříčiní vysoký nárůst úředníků.

"Nový stavební zákon obsahuje zlomyslnost, neboť bude platit od 1. ledna 2007, kdy zde tato vláda zcela určitě už nebude a občané tyto negativní důsledky a plané sliby poznají až pozdě," řekl.