Rating krátkodobých závazků Slovenska agentura zvýšila na stupeň A-1 ze stupně A-2, výhled do budoucna zůstává stabilní. To znamená, že S&P v nejbližší době o žádné další změně neuvažuje.

"Zvýšení ratingu je odrazem rychlého pokroku, jehož Slovensko dosahuje v reformě veřejného sektoru, vyhlídek na silný růst ekonomiky, a předpokladu vstupu do eurozóny v roce 2009," sdělil analytik ratingové agentury Kai Stukenbrock. S&P odhaduje, že v období 2005 až 2008 bude růst slovenské ekonomiky činit kolem 5,5 procenta ročně.

Agentura dodala, že výraznějšímu zlepšení ratingu brání jen mírné zvýšení úrovně blahobytu a neefektivní systém sociálního zabezpečení. Hrubé zadlužení země kleslo na 33,7 procenta hrubého domácího produktu, což je výrazný pokles ve srovnání s loňskem, kdy dluh představoval 42,6 procenta HDP.

Na České republice si ratingové agentury cení růstu ekonomiky, záporné body naopak země dostává za vysoký schodek veřejných financí.