"Od května 2005, kdy PKN převzalo od státu akcie Unipetrolu jsme nezaznamenali prakticky žádnou aktivitu polské strany směřující k naplnění našich smluv ," řekl generální ředitel Agrofertu Andrej Babiš.

"Nyní již proběhly všechny řádné i námi poskytnuté dodatečné lhůty ke splnění smluvních závazků a vzhledem k tomu, že protistrana není schopna předložit jakýkoliv návrh k řešení situace a zároveň odmítá nést smluvní sankce, jsme donuceni obrátit se na rozhodčí soud," sdělil Babiš 

Podle smluv mezi Agrofertem a PKS Orlen měl polský chemický koncern zajistit odprodej aktiv pro Agrofert. Orlen v privatizaci Unipetrolu zvítězil, ovšem podle Agrofertu neplní své závazky. 

"Poslední jednání s PKN proběhlo 7. prosince a my jsme znovu očekávali, že PKN navrhne, jak se společně dopracovat naplnění našich smluv. Polští zástupci nás místo toho vyzvali, abychom sami navrhli, jak situaci řešit," dodává ředitel pro strategii skupiny Agrofert Jan Kadaník. Podle něj Poláci nevyvíjejí žádné úsilí k napravení sporu. tudíž se Agrofert bude bránit soudně.