Výzkum provedla společnost Intrum Justitia. Nejlépe jsou na tom severské státy, Finsko, Švédsko a Norsko. Společnost index hodnotí dvakrát ročně. Výsledky ČR se od jarního žebříčku zvýšily na úroveň Velké Británie či Německa. "ČR je však na konci žebříčku těchto zemí," upozornil Ivo Klimeš z Intrum Justitia.

Vedle zakořeněných nešvarů opožděného splácení a financování se na úkor dodavatelů je důvodem špatné situace i legislativa. V zákonech stále chybí zodpovědnost dlužníka hradit platby a v případě zpoždění platit i sankci, což v evropských zákonech je zakotveno. "Toto je věc, která výrazně škodí," řekl Klimeš.

Za chybějící peníze na účtech si mohou velmi často i sami věřitelé. Na zpožděné platby reaguje odpovídajícím způsobem jen pětina podniků, ostatní stále čekají. V západní Evropě se začínají starat o placení okamžitě a prostoje takřka netrpí.

V tuzemsku je míra neprovedených plateb 3,3 procenta, zatímco nejlepší Finsko, Švédsko či Itálie vykazují jednoprocentní hodnotu. Pokud by domácí podniky na tom byly jako evropská špička, mohly by jim stoupnout příjmy až o pětinu. Doba, po kterou v průměru čekají firmy v Česku na platby, se snížila za půlrok o zhruba jeden den na téměř 47 dnů. Ubylo také pohledávek, které jsou přes tři měsíce po splatnosti.