Počet lidí, kteří si myslí, že míra nezaměstnanosti je příliš vysoká, přitom oproti loňskému listopadu poklesl o deset procentních bodů. Naopak o devět procentních bodů se podle CVVM zvýšil počet těch, kteří si myslí, že míra nezaměstnanosti je přiměřená.

"Názor, že nezaměstnanost v naší zemi je příliš vysoká, zastávají častěji sami nezaměstnaní, dále nepracující důchodci, lidé nepovažující svoji životní úroveň za dobrou (označili ji jako "ani dobrou, ani špatnou" či dokonce jako "špatnou") a obyvatelé Olomouckého a Moravskoslezského kraje," uvádí CVVM.

Téměř polovina dotázaných (49 procent) si myslí, že většina nezaměstnaných u nás nemůže sehnat vhodnou práci, 22 procenta se domnívá, že většina nezaměstnaných nemůže sehnat žádnou práci a 26 procent si myslí, že většina nezaměstnaných nemá zájem pracovat. Oproti loňsku počet lidí, kteří si myslí, že nezaměstnaní nechtějí pracovat, vzrostl o pět procentních bodů.

Hodnocení úrovně nezaměstnanosti (v %)
. 11/04 10/05
příliš nízká 1 1
přiměřená 21 30
příliš vysoká 75 65
neví 3 4
Zdroj: CVVM

Že míra nezaměstnanosti zůstane na přibližně stejné úrovni, si myslí 44 procenta dotázaných, o devět procentních bodů více než loni. Že se částečně zvýší, si myslí 26 procent, že se výrazně zvýší 7 procent, že se částečně sníží 12 a výrazně sníží jedno procento dotázaných.