V roce 2004 připadl na každého obyvatele Prahy více jak dvojnásobek průměrného hrubého domácího produktu (HDP) na osobu než v celé ČR. Druhou a třetí příčku v tomto žebříčku obsadily Středočeský a Jihomoravský kraj s 94 procenty průměru. Praha se tak na HDP České republiky podílí nejvýrazněji. Plyne to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Nejhůře je na tom naopak Olomoucký kraj, kde se HDP na jednoho obyvatele pohybuje na 78 procentech, což je 2,5krát méně, než v hlavním městě. Spolu s Olomouckem uzavírají žebříček Karlovarský a Liberecký kraj s 80, respektive 81 procenty.

HDP na obyvatele (v %), ČR=100
Kraj 2000 2001 2002 2003 2004
Praha 199 211 206 203 202
Středočeský 98 96 96 95 94
Jihočeský 89 87 91 90 89
Plzeňský 95 94 92 93 93
Karlovarský 83 79 82 81 80
Ústecký 83 81 81 83 85
Liberecký 86 84 86 82 81
Královéhradecký 91 88 91 92 90
Pardubický 85 83 84 86 86
Vysočina 89 92 87 86 86
Jihomoravský 90 90 93 94 94
Olomoucký 78 76 77 78 78
Zlínský 84 83 80 83 82
Moravskoslezský 78 78 78 79 82
ČR celkem 100 100 100 100 100
zdroj: ČSÚ

V porovnání s Evropskou unií pak HDP na jednoho obyvatele stoupl mezi lety 2003 a 2004 v každém jednotlivém kraji. Největší nárůst zaznamenali v kraji Moravskoslezském. I tak je ale jediným krajem, který přesahuje průměr EU pouze Praha. Česká republika jako celek loni dosahoval 71 procent tohoto ukazatele v EU.

HDP na 1 obyvatele ve srovnání s EU (v %), EU=100
Kraj 2000 2001 2002 2003 2004
Praha 129 139 140 140 143
Středočeský 63 63 65 65 66
Jihočeský 58 57 61 62 63
Plzeňský 62 62 62 64 66
Karlovarský 54 52 55 56 57
Ústecký 54 53 55 57 60
Liberecký 56 56 58 57 58
Královéhradecký 59 58 61 63 64
Pardubický 55 55 57 59 61
Vysočina 57 61 59 59 60
Jihomoravský 58 60 63 65 67
Olomoucký 50 50 52 54 55
Zlínský 55 55 54 57 58
Moravskoslezský 51 51 53 54 58
ČR celkem 65 66 68 69 71
zdroj: ČSÚ