Za udělování těchto práv je v rámci EU odpovědná agentura OHIM (Office for the Harmonization in the Internal Market), která sídlí ve španělském Alicante.  Právě díky zlepšení produktivity a zvýšení efektivity agentury bylo možné poplatky snížit. Agentura má totiž vlastní financování a je tak nezávislá na rozpočtech EU. Její příjmy jsou tvořeny pouze z poplatků, které platí podniky za využívání jejích služeb.

V posledních několika letech OHIM pod vedením svého předsedy Wubbo de Boera zavedla ambiciózní program. Jeho výsledkem je zefektivnění a zlevnění chodu celé agentury. Ta ovšem musí mít jako nezisková organizace vyrovnaný rozpočet. Proto dochází ke snížení všech poplatků. Levnější tak bude přihlášení i registrace obchodní značky. Méně bude stát také prodloužení registrace. OHIM nabízí i zvýhodnění pro ty, kteří při registraci využijí internetu.

Změna poplatků za ochranu obchodní značky (v eurech)
úkon cena od 1.11.2005 původní cena
přihlášení obchodní značky 900 975
registrace obchodní značky 850 1100
prodloužení registrace obchodní značky 1500 2500
přihlášení pomocí internetu sleva 150 0
zdroj: Zastoupení EK v ČR

Evropská komise je z možnosti zlevnit tuto službu nadšena. Komisař pro vnitřní trh a služby Charlie McCreevy v této souvislosti uvedl: "Vítám toto snížení poplatků. Je to dobrá zpráva pro podniky, které budou nyní  moci získat  ochranu obchodní značky v rámci Evropské unie za velice atraktivní ceny, zejména pokud ji získají online. Zároveň to bude stimulovat ekonomickou aktivitu v tomto sektoru."