"ÚOHS ve správním řízení zjistil, že nový subjekt bude i nadále čelit na trhu konkurenci. Dále nevznikne ani neposílí dominantní postavení fúzujících firem," sdělil tiskový odbor ÚOHS.

Podle názoru antimonopolního úřadu nebrání potenciálním konkurentům s výjimkou existujících dovozních kvót žádná další omezení ve vstupu na tuzemský trh.

Soud ale na začátku srpna vydal předběžné opatření, kterým zakázal Osinku nakládat s akciemi Vítkovic, čímž prodej zablokoval. Jeden z drobných akcionářů Vítkovic firma Rex Invest nedávno požádala představenstvo podniku, aby zabránilo dokončení privatizace do rukou Evrazu právními kroky.

Evraz je báňským a hutnickým koncernem, který působí v oblastech těžby a zpracování surovin, výroby oceli, dopravy, výroby elektrické energie a distribuce a obchodu. Součástí této skupiny jsou především ruské železářské a ocelářské závody, ale i další společnosti. Tvoří sjednocený produkční řetězec od dobývání surovin až po prodej konečných výrobků.

"Žádná z firem, která náleží do této skupiny, dosud nepůsobila na českém trhu," dodal Kristián Chalupa z tiskového odboru ÚOHS.