Stejně jako v předchozích měsících se v červenci dařilo zejména vývozcům strojů a dopravních prostředků. Aktivum v obchodě s těmito výrobky se zvýšilo o 8,3 miliardy korun. Dařilo se i firmám, které vyvážejí polotovary a materiály, chemické výrobky a surové materiály.

O 2,6 miliardy se v červenci naopak zhoršila bilance obchodu s minerálními palivy a o půl miliardy bilance s nápoji a tabákem.

Vývoz strojů a dopravních prostředků byl o čtyři procenta vyšší než před rokem, zatímco dovoz těchto výrobků klesl o 9,6 procenta. Na příznivý vývoj salda tohoto obchodu působilo zejména výrazné zlepšení bilance obchodu s výpočetní technikou o 3,6 miliardy a silničními vozidly o tři miliardy korun. Zhoršila se naopak bilance obchodu s ostatními dopravními a přepravními prostředky o 0,4 miliardy Kč a se stroji a zařízením k výrobě energie o 0,3 miliardy Kč.

Růst dovozu minerálních paliv o 29,3 procenta ovlivnil hlavně vyšší dovoz ropy (hodnotově o 68,3 procenta, naturálně o 19,4 procenta) a zemního plynu (hodnotově o 55,4 procenta, naturálně o 17,9 procenta).

Meziměsíčně se v červenci po sezónním očištění vývoz zvýšil o tři procenta a dovoz klesl o 7,4 procenta. Za posledních dvanáct měsíců se v porovnání s předchozími dvanácti měsíci zvýšil vývoz o 15,9 procenta a dovoz o deset procent. Celková bilance dosáhla aktiva 31,2 miliardy korun, což představuje zlepšení o 85,8 miliardy Kč.

Z teritoriálního hlediska se v červenci zlepšila obchodní bilance jak se státy EU (růst přebytku o 6,1 miliardy Kč), tak se státy mimo EU (snížení schodku o 2,3 mld. Kč). Bilance se zlepšila zejména s Velkou Británií, Japonskem, Itálií a se Spojenými státy (přechod z pasiva 1,7 mld. Kč do aktiva 0,3 mld. Kč). Zhoršila se bilance obchodu s Ruskem, Nizozemskem, Německem, Čínou a s Rakouskem.

Podle revidovaných údajů skončila loňská obchodní bilance Česka deficitem 26,4 miliardy korun, což je nárůst o 3,4 miliardy. V 1. čtvrtletí 2005 se přebytek bilance po revizi zvýšil o 7,5 miliardy na 26,8 miliardy Kč a za druhé čtvrtletí 2005 klesl o 3,4 miliardy Kč na 15,2 miliardy Kč. Za letošní první pololetí se tak přebytek obchodní bilance zvýšil o 4,1 miliardy Kč na 42 miliard Kč. "Na zpřesnění měly vliv především opravy chybně vykázaného dovozu a vývozu letadel v lednu 2005 (zvýšení o šest miliard Kč) a zahrnutí dovozu stíhaček Jas- Gripen v dubnu 2005 (pokles o 4,4 miliardy Kč)," uvedl ČSÚ.