Životní minimum je suma, od níž se vypočítávají jiné sociální dávky. Podle nových výpočtů budou dávky více pohyblivé, protože bude záviset na tom, jak aktivně si člověk hledá práci. Ministerstvo ani netají, že návrh je méně výhodný pro velké rodiny, protože minimum na jednotlivce bude nižší a suma na bydlení jen jedna společná.

"Sociální systém je nyní nastaven tak, aby těm, kdo jsou v nouzi, pomohl a zároveň zabránil těm, kdo ho zneužívají," řekl ČTK vicepremiér Martin Jahn. Proti zákonu protestují romská sdružení. Tvrdí, že to jejich rodiny uvrhne do ještě větší chudoby. Nový příspěvek na bydlení podle zákona vyrovná minimální příjem do výše, v níž je životní minimum nyní, tedy kolem 4400 korun na měsíc a dospělého.

Stát navíc zákonem o hmotné nouzi, který také prošel do dalšího čtení, zavádí další formu pomoci - tzv. dávku na bydlení.

Navrhované hodnoty životního minima (v Kč)
. první osoba v domácnosti druhá osoba v domácnosti třetí a další osoby (děti)v domácnosti
dospělý 2870 2580 2580
dítě do 6 let - 1870 1310
dítě 6-15 let - 2300 1610
dítě(student) 15-26 let - 2630 1850
zdroj: MPSV

Přesně spočítat, jak si která rodina na dávkách polepší, je složité, konečná částka závisí na výdajích na bydlení, regionu, kde rodina žije, příjmu jejich členů. MPSV ale upozorňuje, že většině rodin dávky vzrostou, protože poroste např. sociální příspěvek nebo příspěvek na dítě. Rodiny také budou dostávat nový typ dávky - příspěvek na živobytí.

Například čtyřčlenné rodině z většího města, se dvěma malými dětmi, v níž otec má minimální mzdu a matka si hledá práci vzroste měsíční příjem z nynějších 14 012 koruny na 15 744 koruny. Životní minimum sice klesne, ale nové typy dávek, jako je příspěvek na živobytí, konečnou sumu zvýší.

Pokud všechny tři na sebe navázané zákony projdou i v dalších čteních, Senátem a podepíše je prezident republiky, začnou změny platit v červenci příštího roku.

Jen těsná podpora

Zákon prošel do dalšího čtení jen velmi těsnou většinou. Poslanci ODS jej chtěli vrátit k dopracování nebo úplně zamítnout. Vládní strany, i když nejednotné, nakonec zákon k projednání sociálnímu výboru ubránili o tři hlasy, které odpůrcům zákona chyběly.

Podle poslankyně ODS Aleny Páralové má zákon spoustu nedostatků. Zbytečně například zavádí dva typy dávek na bydlení. Jednu od úřadu práce, druhou od obecního úřadu. "Trvale se zvýší mandatorní výdaje na dávky státní sociální podpory. Jen příspěvek na bydlení se zvýší ročně minimálně o více než dvě miliardy korun," uvedla Páralová.