Základní sazba upravuje výši úroku, za který si ČNB může půjčit peníze od bank, pokud chce snížit objem peněz v oběhu.

Lombardní sazba činí nadále tři procenta a diskontní sazba jedno procento.

Od výše lombardní sazby se odvíjí, za kolik si mohou banky od ČNB půjčit peníze. Diskontní sazbou centrální banka úročí přebytečnou likviditu, kterou si u ní banky mohou uložit.