ČOI provedla 102 kontrol a v pěti případech zjistila podezření na některou z forem diskriminačního jednání.

„Konkrétně se jednalo o tři případy, kdy anglicky hovořícím spotřebitelům byl připočítán tzv. servis a česky hovořícím spotřebitelům napočítán nebyl,” uvedl Fröhlich.

Dále byl v jednom případě realitní makléřkou odmítnut pronájem bytu cizinci a v dalším případě nebyl hendikepované ženě na invalidním vozíku umožněn vstup na výstavu, z důvodu přítomnosti asistenčního psa, který byl spotřebitelce přidělen jako kompenzační pomůcka.

Inspekce v prvním čtvrtletí v souvislosti s prokázaným diskriminačním jednáním pravomocně uložila sedm pokut v celkové výši 125 tisíc korun. Tyto pokuty se týkaly i porušení z dřívějšího období.