Mírný pokles zisku proti roku 2017 byl podle firmy způsoben změnou metody účtování investičních příspěvků.

„K úspěšným výsledkům přispěl nárůst objemu dodávek ve všech segmentech. V oblasti elektřiny se objem dodávek podařilo navýšit o 88 gigawatthodin (GWh), v oblasti plynu o 50 GWh. Množství distribuované elektřiny na licencovaném území meziročně vzrostlo o 39 GWh a objem výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie se proti předchozímu roku zvýšil o čtyři GWh,” uvedla ve zprávě společnost. Celkem firma loni zákazníkům dodala 6,33 terawatthodiny (TWh) elektřiny a 337 GWh plynu.

Dividenda 437 Kč za akcii

Samotná Pražská energetika a.s. loni meziročně zvýšila čistý zisk o 5,6 procenta na 2,3 miliardy korun. Ze zveřejněné pozvánky na valnou hromadu společnosti, která se uskuteční 20. června, vyplývá, že představenstvo PRE navrhuje akcionářům vyplatit z loňského zisku dividendu zhruba 437 korun na akcii.

Jde o podobnou výši jako v předešlých letech. Výjimkou byl loňský rok, kdy valná hromada firmy schválila dividendu 885 korun na akcii. Důvodem bylo neschválení výplaty dividendy na valné hromadě v roce 2017. Většinový akcionář Pražská energetika Holding se tehdy zdržel hlasování. Neuspěly ani protinávrhy drobných akcionářů. Zisk tak zůstal na účtech společnosti.

Kromě schválení dividend a účetních závěrek bude valná hromada schvalovat vyplacení části zisku členům představenstva, dozorčí a závodní rady. Navrhovaných 24,2 milionu Kč nevybočuje z úrovně z minulých let včetně loňska.

Skupina PRE má zhruba 800 000 zákazníků a zaměstnává asi 1450 lidí. Mezi její základní aktivity patří prodej, obchodování a distribuce elektřiny. Plných 58 procent společnosti vlastní Pražská energetika Holding, jehož majoritním vlastníkem je město Praha. Dalším významným akcionářem je německá EnBW Energie Baden-Württemberg, která vlastní 41,4 procenta.

Mezi dceřiné společnosti skupiny patří například firma PREměření, která se zaměřuje na poskytování služeb v oblasti měření, společnost PRE Distribuce, která je držitelem licence na distribuci elektřiny na území Prahy a Roztok. Další dceřinou společností je firma eYello CZ, jenž pod značkou Yello Energy působí jako alternativní dodavatel elektřiny a plynu, nebo společnost Kormak, která zajišťuje inženýrské, projekční a stavební práce v distribučních sítích. Skupina PRE provozuje i mobilního operátora PREmobil.