Kontrola začne v květnu a kontrolní závěr by mělo kolegium schvalovat v lednu příštího roku. „Jde o významný podnik, který spravuje 47 procent veškerých lesů v ČR. Jeho hlavním úkolem je zajistit činnosti, které zabezpečí optimální plnění všech funkcí lesů. A to jak vlastními silami, tak i prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů,” popsala Jana Gabrielová z odboru komunikace NKÚ. Na rizika v hospodaření Lesů ČR ukazuje podle NKÚ to, že Česká inspekce životního prostředí uložila v roce 2018 Lesům ČR pokutu 3,5 milionu korun za to, že nevynaložil veškeré úsilí, aby zabránil šíření kůrovcové kalamity.

Úřad kontroloval hospodaření LČR v letech 2010 a 2011, kdy zjistil mimo jiné, že podnik porušil ve dvou případech zákon o veřejných zakázkách, a to u nákupu vozů pro vedení podniku a u zakázky na dražby zbytného nemovitého majetku. Úřad poté podal i trestní oznámení, policie ho však odložila.

Kontrolní úřad se nyní bude zabývat hospodařením LČR i ve vztahu ke zjištěním z kontroly hospodaření Vojenských lesů a statků, kde zjistil například, že vojenské lesy prodávají dřevo výhodněji než Lesy ČR. Jedním z důvodů větších výnosů vojenských lesů bylo podle NKÚ to, že podnik prodával dříví vlastními silami a smluvně zadával jen těžbu. Bývalý ředitel Vojenských lesů a statků Josef Vojáček je nyní v čele LČR.

NKÚ provede i další kontroly

Úřad zahájí v květnu šest dalších kontrol. Prověří například, jak hospodaří Vězeňská služba ČR a jak vedlo účetnictví ministerstvo dopravy. Prověří i peníze na bezpečnostní výzkum poskytované z rozpočtu ministerstva vnitra.

Další kontrola se bude týkat peněz vybíraných na základě zákona na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Poslední z kontrol se bude týkat peněz na opravy a údržbu silničních mostů. Při přípravě této kontroly vycházel NKÚ z vlastní analýzy rizik i ze zjištění z předchozích kontrol.

„Stav velké části silničních mostů v České republice je špatný a zhoršuje se zejména kvůli zanedbané údržbě i finanční a dopravně-technické náročnosti jejich oprav. Hrozí tak zhoršování technického stavu mostů a závažnosti jejich závad,” uvedla mluvčí Gabrielová.