U potravin domácí produkce kontroly SZPI loni našly pochybení u 13 procent hodnocených šarží. Větší míru pochybení kontroly prokázaly u potravin výrobců ze zemí EU - 16,9 procenta, zdaleka nejvíc nedostatků bylo u těch dovážených ze třetích zemí - 25,1 procenta.

Kontroloři se setkávají například s prodejem potravin s nižším obsahem masa, mléka či jiných surovin, než je uvedeno na obale, či s přítomností nepovoleného množství škodlivých látek, například pesticidů.

Čtěte také: Inspekce našla falšovaný kabanos z Polska, měl málo masa

Mezi nejproblematičtější komodity z hlediska kontrolních výsledků patřil med, zde neprošla kontrolou skoro polovina šarží. Problémem je například přidávaný cukr. Následovaly masné výrobky, víno, ovoce, mléčné výrobky, ořechy či doplňky stravy.

„Výrobci z ČR jsou od prvovýroby až do maloobchodní sítě pod systematickým dozorem tuzemských kontrolních institucí a jakákoliv pochybení je možné neprodleně řešit u dotyčných subjektů. Jde o mnohem rychlejší, efektivnější a transparentnější proces než předávat zjištění do zahraničí a spoléhat na činnost tamních dozorových orgánů,” komentoval ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Zavřené hospody

Vedle obchodů včetně e-shopů a jejich skladů kontrolují inspektoři SZPI také provozovny hromadného stravování.

V několika případech inspektoři zjistili znečištění fritézy ztuhlými mastnými nečistotami.

V několika případech inspektoři zjistili znečištění fritézy ztuhlými mastnými nečistotami.

FOTO: SZPI

„I přes dílčí meziroční zlepšení zůstávají provozovny společného stravování segmentem, kde inspektoři nejčastěji zjišťují pochybení a jsou nuceni uzavírat provozovny pro nepřijatelný hygienický stav ohrožující zdraví spotřebitelů,“ uvedl ústřední ředitel SZPI Martin Klanica.

Inspekce loni provedla v restauracích, bistrech, pivnicích, barech, cukrárnách a dalších typech provozoven společného stravování celkem 14 290 kontrol a zjistila zde 3457 pochybení. Porušení právních předpisů tak inspektoři zjistili v každé čtvrté kontrolované provozovně. V nejhorších případech šlo vedle špíny třeba o výskyt hmyzu či hlodavců. Desítky stravovacích provozoven nařídili kvůli nedostatkům v hygieně uzavřít, dohromady včetně obchodů a skladů jich bylo skoro 70.

Čtěte také: Med nebyl z Česka ani ze Španělska. Inspekce ho kvůli klamavým údajům zakázala

Inspekce loni uložila pravomocně pokuty v celkové výši 100,6 milionu korun. Uložila přes 12 tisíc zákazů uvádět potraviny do oběhu, celková hodnota takto zakázaných potravin byla 53,6 milionu.