Dětem do 18 let vstup zakázán, hlásá nápis na tabuli u restaurace Stodola House na pražském Jižním Městě. Teď zřejmě kvůli němu hrozí majiteli soud. Podle České obchodní inspekce (ČOI) jde totiž o diskriminaci z důvodu věku, a jedná se o porušení zákona.

„Uvedená informace je nepřípustným diskriminačním jednáním, a to nejen vůči osobám do 18 let, ale současně i vůči osobám starším osmnácti let, tedy například rodičům…,“ píše se ve vyjádření, které majitel restaurace David Salomon dostal po kontrole inspekce. Ta přišla na podnět, že daná restaurace zakazuje vstup dětem.

Pokuty už padly

Podle ČOI za diskriminační jednání hrozí pokuta až tři miliony korun, i když v praxi byly o několik řádů nižší. V posledních letech za podobný prohřešek dostal pokutu hotel v Janově nad Nisou (5 000 korun) a restaurace v Mladé Boleslavi. V druhém případě se majitel proti pokutě 10 000 korun odvolal, Nejvyšší správní soud ale sankci potvrdil.

Preventivně funguje skvěle, když tam děti nejsou vůbecmajitel restaurace David Salomon

„Nehodlám v tuto chvíli určitě nic měnit,“ řekl ohledně nařízení o vstupu od 18 let Novinkám Salomon. O hrozbě pokuty ví, je ale přesvědčený, že zákony neporušuje. Proti rozhodnutí ČOI se odvolal. Chce, aby rozhodl soud, nejen úředníci.

Pro omezení vstupu měl dva hlavní důvody.  „Hrozí mi pokuta až milion korun, pokud mladistvý zkonzumuje alkohol v mé provozovně,” uvedl. Odpovědnost prý nese i v případě, když mu alkohol neprodá obsluha, ale třeba podá někdo starší.

„Já tu odpovědnost nést nechci, preventivně určitě funguje skvěle, když tam děti nejsou vůbec. Navíc si myslím, že pobyt dítěti v hospodě působí mravní újmu,” popsal druhý důvod.

Děti ruší hosty

„Bez ospravedlnitelného důvodu není možné v žádném případě zakázat vstup či vyloučit ze služby nebo prodeje zboží osoby podle věku. Inspekce je ze zákona povinna prověřovat, zda se podnikatel nedopouští diskriminace,” řekl Novinkám mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Citoval také ze zmíněného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu: „Za ospravedlnitelný důvod pro zákaz vstupu dětí do restaurace nelze považovat provozovatelem pouze v obecné rovině deklarované zaměření na určitý druh klientely.“

Dalším krokem je začít rozlišovat klienty podle náboženského přesvědčení či barvy pletiadvokát Ondřej Preuss

Restaurace v Mladé Boleslavi uváděla, že není vhodná pro děti do 6 let v doprovodu rodičů z důvodu rušení ostatních. Vstup povolovala pouze pro dospělé a děti od 6 let v doprovodu rodičů.

„Z právního hlediska se zde střetávají některé základní hodnoty našeho demokratického právního státu. Na jedné straně stojí hodnota svobody  - podnikání, na straně druhé rovnosti  - zákaz diskriminace a stavovské profesionality,” komentoval advokát Ondřej Preuss.

Diskriminaci zakazují i mezinárodní úmluvy

Připomněl případy z minulosti, kdy například majitelé nechtěli obsloužit ruské klienty kvůli anexi Krymu. V roce 2013 například jiný restauratér odmítl obsloužit prezidenta Miloše Zemana a jeho doprovod, jelikož s ním politicky nesouhlasí.

Podle advokáta má každý nepochybně právo nesouhlasit s projevy prezidenta republiky, ale je nutné mít na paměti určitou hranici v případě podnikání.

„Je velmi nebezpečné a také neprofesionální začít klienty rozlišovat či dokonce diskriminovat podle jejich politického přesvědčení či věku. Dalším krokem je začít rozlišovat klienty podle náboženského přesvědčení, barvy pleti či sexuální orientace. Tento přístup zakazuje i tzv. antidiskriminační zákon a mezinárodní úmluvy, kterými je ČR vázána,” dodal Preuss.

Před českými soudy v jiném případě neuspěla ani realitní makléřka, která odmítla zprostředkovat podle instrukcí majitele nájem Romce.