Kolínský správní soud na základě žaloby ekologické organizace Deutsche Umweltshilfe rozhodl, že Kolín nad Rýnem musí od dubna na určitých místech zakázat vjezd pro dieselové vozy emisních norem Euro 1 až Euro 4 a starší. Norma Euro 4 byla zavedena v roce 2005. V Bonnu dojde k zákazu pouze ve dvou ulicích.

Již v průběhu projednávání dal předsedající soudce Michael Huschens najevo, že současnou míru znečištění vzduchu považuje za neakceptovatelnou, doplnil Frankfurter Allgemeine.

Berlínský zákaz bude přísnější

Berlínský zákaz, o němž rozhodl tamní soud již v říjnu, je přitom ještě přísnější. Vztahuje se totiž i na vozy emisní normy Euro 5, která byla zavedena v září 2009. Do dotčených ulic tak budou moci jezdit pouze vozy plnící normu Euro 6, která platí až od září 2014. [celá zpráva]

Právní přípustnost zákazů vjezdu dieselových vozů do německých měst v únoru posvětil Spolkový správní soud v Lipsku. [celá zpráva]

Následně na konci května začal zákaz platit v několika ulicích v Hamburku. [celá zpráva]