Se stejnou prognózou růstu domácí ekonomiky v letošním roce jako OECD počítá i ministerstvo financí. Česká národní banka si pro letošní rok stanovila rozmezí 2,2 až 3,5 procenta.

OECD konstatuje, že navzdory těsnému spojení s klíčovými obchodními partnery v EU, zejména s Německem, bylo zpomalení růstu české ekonomiky v roce 2002 méně výrazné než v západní Evropě. Důvod spatřuje ve výdajové expanzi vlády po volbách, která podpořila spotřebu domácností, hlavního tahouna růstu HDP. "Fiskální politika se ve volebním roce 2002 značně uvolnila," uvádí zpráva s tím, že skokový nárůst veřejných výdajů se přiblížil třem procentům HDP.

Deficit je varovný

Deficit veřejných financí se loni prohloubil na 4,5 procenta HDP, po zahrnutí ztrát konsolidační agentury na 7,3 procenta HDP. Podmínkou budoucího přijetí eura je deficit do tří procent HDP. OECD proto volá po snížení schodků veřejných financí a po omezení vládních výdajů včetně těch, které jsou dány zákonem.

Podmínkou pro to je nejenom reforma veřejných financí, ale také reforma důchodového sytému a zdravotnictví. "Fiskální reforma je klíčem k řešení problému stále rostoucích sociálních výdajů a pomůže vytvořit prostor pro snižování daní a zvyšování prorůstových výdajů v oblastech, jako jsou investice do infrastruktury, vzdělání a služby spojené s podporou podnikatelů," uvádí zpráva.

OECD dále píše, že Česko se v důsledku rozsáhlé privatizace stalo hlavním příjemcem přímých zahraničních investic v regionu střední a východní Evropy, což přispělo k růstu reálných mezd a posílení kurzu koruny. To však zároveň přineslo problémy zaostávající části domácího průmyslu.

Prosazování mikroekonomických reforem je podle OECD nezbytnou podmínkou překonání zvětšující se propasti mezi prosperujícím sektorem přímých zahraničních investic a domácím průmyslem. Zánik dlouhodobě ztrátových firem, jenž podpoří hospodářský růst, je podmíněn zlepšením pravidel konkurzů. "Konkurzní řízení, zánik a přebírání neživotaschopných podniků jsou těžkopádné procesy, jež v současné době trvají příliš dlouho," uvádí OECD.

Český zákon o konkursu a vyrovnání, od roku 1993 devatenáctkrát upravený, je soudy často interpretován ve prospěch bývalého vedení firmy, nezřídka kvůli krátkodobé ochraně zaměstnanosti. OECD dodává, že nyní se v ČR připravuje návrh nového zákona o bankrotech, který má za cíl vyjasnit a posílit práva a povinnosti všech stran v krizových firmách.

Sobotka: MF předloží novou verzi rozpočtové reformy

Ministerstvo financí má vypracovanou aktualizovanou verzi rozpočtové reformy, kterou již chce předložit do vlády. V reakci na ekonomickou zprávu OECD o České republice to uvedl ministr financí Bohuslav Sobotka.

Nová verze v sobě obsahuje připomínky resortů a výsledky debat expertů vládní koalice u premiéra. Sobotka věří, že celkovou koncepci kabinet schválí nejpozději v polovině letošního roku. Sobotka souhlasí s tím, že reformu veřejných rozpočtů je zapotřebí projednávat spolu s reformou penzijního systému a systému zdravotnictví.

"Budu ve vládě prosazovat, aby diskuse o veřejných rozpočtech byla konzultována spolu s reformou penzijního systému a zdravotnictví", uvedl ve čtvrtek. MF již podle něj v rámci reformy připravilo návrh novely zákona o stavebním spoření s účinností od počátku příštího roku.