Most, nazvaný Oskar, zvítězil v kategorii silniční a železniční mosty. Porotci hodnotili celkem pětatřicet mostních staveb z devatenácti zemí. Vybírali nejlepší ocelová díla ve dvou hlavních kategoriích: Silniční a železniční mosty, Lávky pro pěší a cyklisty.

Úspěšné dílo navrhl Václav Kocián, projekčně jej připravil David Rose z firmy EXprojekt a pro generálního dodavatele AŽD Praha je vybudovala společnost Firesta-Fišer. Dokončeno bylo v roce 2016.

V místě, kde byly původně mosty, tvořené trojicí konstrukcí pro každou kolej, nyní překonává odlehčovací rameno řeky každá kolej jen jedinou konstrukcí. A protože koridorová trať je dvojkolejná, jsou v místě vodního toku vedle sebe dva totožné jednokolejné mosty. Konstrukce dostala společné jméno „Most Oskar“.

Most nemá v řece ani jeden pilíř. Rozpětí hlavních nosníků je 97,5 metru. Celková délka je 129,9 metru a v součtu překonávají vlaky vodní tok pomocí konstrukce o hmotnosti 1900 tun.