Ministerstvo zakázku vyhlásilo loni v červnu, dodavatele, společnost Česká zbrojovka, vybralo v prosinci a týž měsíc s ním uzavřelo smlouvu. V lednu se na ÚOHS obrátila další společnost, která se o smlouvu ucházela, STV Group. Úřad v dubnu rozhodl o zákazu plnění smlouvy, rozklad proti tomuto rozhodnutí podalo nejen ministerstvo obrany a Česká zbrojovka, ale i STV Group.

Předseda úřadu Petr Rafaj jim ale nevyhověl. Potvrdil prvostupňové rozhodnutí, podle kterého ministerstvo obrany porušilo zákon o zadávání veřejných zakázek, když uzavřelo výše uvedenou smlouvu před uplynutím lhůty pro podání námitek.

Podle dřívějších informací deníku E15 jde o zakázku za 200 miliónů korun.

„Smlouva není neplatná okamžitě, ale až po uplynutí sedmi měsíců. Zadavatel (ministerstvo obrany) doložil existenci určitých závažných důvodů, kvůli nimž úřad platnost zákazu plnění smlouvy posunul o sedm měsíců. Jinak by byla smlouva neplatná okamžitě s právní mocí rozhodnutí,” upřesnil pro Novinky mluvčí úřadu Martin Švanda.