Rozvoj elektronického obchodování podle NKÚ zastihl správu DPH nepřipravenou. Kontroloři se zaměřili na správu DPH při přeshraničním elektronickém obchodování mezi obchodníky a spotřebiteli v letech 2015 až 2017. „Kontrola ukázala, že hodnota zaslaného zboží a poskytnutých vybraných služeb, stejně jako hodnota odvedené DPH do ČR nejsou vůbec známy,” konstatuje NKÚ.

Podle úřadu se přitom jedná o významné množství peněz. „Jen od roku 2015 do poloviny roku 2017 z České republiky odešly prokazatelné transakce za nejméně 100 miliard korun,” zjistili kontroloři.

Odpovědnost za výběr DPH při přeshraničním elektronickém obchodování má stát, do kterého byly zboží nebo vybrané služby poskytnuty z jiné země. „Problém je, že pokud dodavatel sám od sebe finančnímu úřadu ČR uzavřený obchod nepřizná, tak se o něm daný správce daně vůbec nemusí dozvědět. A pokud o něm neví, nemůže daň vyměřit ani ji případně vymáhat,” uvedl člen NKÚ Jiří Kalivoda, který kontrolu vedl.

GFŘ se závěry nesouhlasí

Podle GFŘ je ale problematika elektronického obchodování jak na úrovni EU, tak Finanční správou ČR aktivně řešena a závěry NKÚ nepopisují problematiku komplexně.

„Závěry uvedené ve zprávě NKÚ popisují nejproblematičtější oblast této činnosti, správu takzvaných neusazených osob, kterou se mimo jiné snažila Finanční správa zefektivnit zásadními organizačními změnami. Ty ale svůj největší efekt přinesou s určitým časovým odstupem,“ řekl generální ředitel Finanční správy Martin Janeček.

Potřebné informace, ze kterých by bylo jasné, jestli a jak by v ČR měli tito provozovatelé odvádět DPH, finanční správa nemělaZávěry NKÚ

Navzdory nevhodně nastavenému systému měly orgány finanční správy možnost se přeshraničními obchody aktivně zabývat, tvrdí NKÚ. Prověřované finanční úřady tak ale podle kontrolorů činily nedostatečně a vyhledávání bylo náhodné a spíše ojedinělé.

Kontroloři vyhledali všeobecně známé webové stránky patnácti zahraničních e-shopů a provozovatelů elektronických tržišť a dotázali se u Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, jestli jsou tyto e-shopy v Česku registrovány k platbě DPH a jak plní své povinnosti.

„Potřebné informace, ze kterých by bylo jasné, jestli a jak by v ČR měli tito provozovatelé odvádět DPH, finanční správa neměla,” konstatoval NKÚ.

Podle GFŘ vstoupí v roce 2021 v účinnost opatření, které ji zjednoduší pro plátce i správce daně. „Hlavní změna spočívá v tom, že limity v oblasti zasílání zboží budou výrazně sníženy a členské státy si budou DPH samy přeposílat (tzv. systém OSS) a podnikatelům odpadne povinnost zaregistrovat se v každém členském státu zvlášť,” uvedlo GFŘ.