Ceny bytů v centru české i německé metropole jsou nižší, než je tomu v německém finančním centru Frankfurtu nad Mohanem (164 750 za m²), ve Vídni (175 870 za m²) nebo v bavorském Mnichově 246 910 (za m²). Naopak jsou výrazně dražší než ty v polské Vratislavi (44 660), v Krakově (56 350), v Brně (64 670), ve Varšavě (66 290) nebo Bratislavě (71 470).

Při porovnání s průměrnou mzdou vycházejí ovšem pražské byty jako zdaleka nejdražší. Zatímco metr čtvereční bytu v pražském centru vychází podle údajů databáze Numbeo na 415 procent průměrné čisté pražské mzdy, Berlíňan koupí metr v centru za 250 procent průměrné čisté mzdy.

Cena m² v centru jako podíl z čisté mzdy

Cena m² v centru jako podíl z čisté mzdy

FOTO: David Ryneš, Novinky

V tomto srovnání vychází pražské byty jako dražší i než v poměrně drahém Mnichově či finančně náročné Vídni. Metr čtvereční v centru Vídně vychází na 341 procent průměrného čistého vídeňského příjmu, v bavorské metropoli zaplatí obyvatelé 374 procent.

Cena bytu mimo centrum

Cena bytu mimo centrum

FOTO: David Ryneš, Novinky

Pokud jde o ceny bytů mimo centrum, v Praze stojí metr čtvereční v průměru 71 625 korun. V Berlíně mimo centrum vyjde metr čtvereční na 89 140 a v Bratislavě na 52 980. Zajímavé je, že zatímco byty v centru Varšavy jsou dražší než v centru Brna, u bytů mimo centra je tomu naopak. Ve Varšavě vyjde metr čtvereční mimo centrum na 43 410, v Brně na 49 470.

Pronájem jednopokojového bytu v centru

Pronájem jednopokojového bytu v centru

FOTO: David Ryneš, Novinky

I když jsou ve Vídni byty dražší než ve Frankfurtu, u pronájmů je tomu naopak. Jednopokojový byt v centru Vídně lze sehnat za 20 280 měsíčně, třípokojový byt mimo centrum za 28 870. Ve Frankfurtu vyjde pronájem jednopokojového bytu v centru na 22 930 korun a třípokojového bytu mimo centrum na 30 850. Podobně si pozice u ceny za byt a jeho pronájem prohodily i Wroclav a Krakov.

Pronájem třípokojového bytu mimo centrum

Pronájem třípokojového bytu mimo centrum

FOTO: David Ryneš, Novinky

V Praze vychází pronájem malého bytu v centru 16 630 korun měsíčně a většího bytu mimo centrum na 20 180. V Berlíně vyjde malý byt v centru na 20 530 měsíčně a velký mimo centrum na 28 120 měsíčně.

Poplatky a energie podle databáze Numbeo vyjdou v Praze v bytě o ploše 85 metrů čtverečních na 4211 korun, zatímco v Berlíně na 6041 korun. V poměru k čisté mzdě vychází poplatky v Praze na 15,6 procenta, v Berlíně na 11,4 procenta.