Ještě před třemi lety přitom společnost musela v Ostravě z ekonomických důvodů zavřít ocelárnu. Podle generálního ředitele a předsedy představenstva Dmitrije Ščuky se dnes ukazuje, že to bylo správné rozhodnutí. „Přišli jsme o poměrně bezvýznamnou část výroby, některé výrobky jsme museli ukončit, ale ekonomicky to byl velký přínos, protože nyní máme konkurenční prostředí, máme několik dodavatelů, kteří mezi sebou konkurují, a tím pádem dosahujeme lepších cen než v minulosti,“ poukázal.

„Jednoznačně je vidět, že jdeme správným směrem, zisky rostou, společnost je stabilizovaná, investujeme, rozvíjíme se,“ pochvaloval si Ščuka. Dodal, že loni společnost vyrobila 401 tisíc tun plechů a výpalků a 146 tisíc tun štětovnic (těžkých profilů). V roce 2016 přitom Vítkovice Steel vyrobily 328 tisíc tun plechů a výpalků a 136 tisíc tun štětovnic.

Firma počítá s rozšířením výroby

S navyšováním výroby firma počítá i nadále, na trh nyní přichází se třemi novými výrobky. „Jedná se o štětovnice, kde jsme uvedli do výroby jeden výrobek, který umožňuje efektivnější stavby, protože se jedná o snížení váhy asi o 10 procent při stejných parametrech, další dva druhy těžkých profilů jsou určeny pro stavby ve velmi těžkých podmínkách s nároky na odolnost,“ vysvětlil Ščuka.

Generální ředitel a předseda představenstva společnosti Vítkovice Steel Dmitrij Ščuka.

Generální ředitel a předseda představenstva společnosti Vítkovice Steel Dmitrij Ščuka.

FOTO: Jaroslav Ožana, ČTK

Upozornil, že firma loni pokračovala v investicích do ekologie. „Bez dotace jsme investovali 47 miliónů do modernizace Těžké profilové trati, čímž jsme dosáhli snížení spotřeby zemního plynu o 17 procent a snížení objemu emisí oxidu uhličitého a oxidů dusíku o 42 procent,“ nastínil s tím, že za poslední tři roky firma investovala do výroby 720 miliónů. A v nastoleném trendu hodlá pokračovat. Investice pro roky 2018 až 2020 mají dosáhnout 710 miliónů korun.

Společnost navíc plánuje využít i pozemek po zrušené ocelárně. Podle Ščuky by už letos mohla začít demolice a příští rok by se na „vyčištěném“ území mohlo stavět. „Jestli pozemek prodáme, nebo jej vložíme s nějakým investorem do společného podniku, není v tuto chvíli jasné. My ale neplánujeme nic, máme příliš mnoho území i v tom zbytku areálu,“ pousmál se generální ředitel.

Vítkovice Steel vlastní od roku 2014 skupina soukromých investorů, firma zaměstnává 940 lidí.