NSS se tedy ve svém rozhodnutí ztotožnil se závěry krajského soudu, který žalobu aktivistů zamítl na konci února.

Výjimku ze zákona k zásahu do biotopů 26 zvláště chráněných druhů živočichů jako je batolec červený, křeček polní či skokan štíhlý, kteří by mohli stavbou podle aktivistů trpět, povolil olomoucký krajský úřad a pak ministerstvo životního prostředí, které odkázalo na převahu veřejného zájmu.

V kasační stížnosti aktivisté opět upozorňovali na to, že ve výjimce chybí přesné označení vegetačního období a hnízdění ptáků, kritizovali i údajně chybějící údaje u dosadby dřevin a náhradní výsadby. Poukázali i na to, že existují varianty dálničního obchvatu Přerova, které mohou mít menší škodlivý vliv na cenné biotopy a navíc se vyhnou zastavěnému území Dluhonic.

Spor má dopad i na samotnou stavbu. Kvůli žalobě podané u krajského soudu nemohlo Ředitelství silnic a dálnic do verdiktu soudu získat změnu územního rozhodnutí a stavební povolení. Zamítavé rozhodnutí krajského soudu nabylo právní moci na konci března, vzápětí poté přerovský stavební úřad po tříměsíční přestávce mohl pokračovat v územním řízení.