„Akcionáři CEFC Europe neuznávají odvolání stávajícího a jmenování nového představenstva a jsou připraveni podniknout veškeré právní kroky proti skupině J&T, včetně osob, které skupina J&T označuje za nové členy představenstva CEFC Europe. Stejně tak jsou připraveni podniknout všechny kroky k ochraně své investice v České republice,” stojí v pátečním prohlášení společnosti.

J&T podle ní „neoprávněně blokuje splacení závazků CEFC skupinou CITIC Group a zneužívá své postavení věřitele”. CITIC Group uzavřela smlouvy se CEFC China, na základě kterých se stává akcionářem CEFC Europe. „Z tohoto důvodu přistoupila aktivně k vypořádání všech závazků CEFC vůči skupině J&T, které byly sporně předčasně zesplatněny (původní termín splatnosti úvěrů byl 31.7.2018),” tvrdí firma.

Jednají před splatností

O vypořádání závazků a zejména pak jeho způsobu prý v České republice jednají představitelé společnosti CITIC Group. Ta již 8. května vystavila J&T písemné potvrzení, že je skupina připravena uhradit veškeré závazky CEFC vůči skupině J&T. Ty měly být podle firmy splaceny dle dohody do 18. května 2018.

Založila prý u ČSOB účet a převedla na něj 475 miliónů eur.

Na údajnou nedočkavost J&T upozornil už ve čtvrtek večer Tvrdík. „J&T o připraveností zítra do 14:00, v termínu stanoveném J&T, uhradit veškeré závazky CEFC China byla před svým rozhodnutím informována,” napsal na Twitteru.

„Před pokusem o nepřátelské převzetí kontroly nad CEFC Europe skupina J&T již věděla, že na účet CITIC Group vedený u banky v České republice byla dne 17. května 2018 připsána částka převyšující veškeré závazky CEFC vyčíslené ze strany skupiny J&T, a byla vyrozuměna o připravenosti CITIC Group ve stanoveném termínu závazky CEFC splatit,” tvrdí dále firma v prohlášení.

J&T oznámila převzetí ve čtvrtek

J&T převzetí kontroly nad CEFC Europe oznámila ve čtvrtek odpoledne. [celá zpráva] V sídle firmy se objevila informace, že vedení firmy přebírá Dušan Palcr a Peter Kubík. Zaměstnanci společnosti dostali do 25. května čas k nahlášení se novému vedení firmy.

Dopis informující o sesazení představenstva firmy a jeho nahrazení novými lidmi vyvěšený v sídle společnosti CEFC Europe

Dopis informující o sesazení představenstva firmy a jeho nahrazení novými lidmi vyvěšený v sídle společnosti CEFC Europe

FOTO: čtenář Novinek

Mluvčí J&T Private Investments Petr Málek ve čtvrtek řekl, že skupina má informace, že CEFC začala podnikat kroky, kterými chce bránit věřitelům ve výkonu jejich práv.

„Věříme, že nasazení krizového managementu mimo jiné napomůže i k odstínění od problémů mateřské společnosti. O dalším postupu se rozhodne na základě vývoje aktuální situace,” dodala společnost ve svém prohlášení.