„Dostáváme se už od politických deklarací k technickým otázkám a projektování. Dohodli jsme se, že 26 kilometrů dlouhý přeshraniční tunel bude projektován a provozován podle německých předpisů, což bude upraveno v mezistátní smlouvě. Za tímto účelem vznikne společný projektový tým na úrovni Deutshce Bahn Netz a Správy železniční dopravní cesty,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Mezi Českem a Německem narůstá nákladní doprava po železnici i na dálnici, proto je vysokorychlostní trať velkou prioritou pro saského ministra dopravy Martina Duliga. Ten se chtěl při společném jednání zároveň ujistit, že stejně jako na německé straně v Česku probíhá intenzivní příprava a je zajištěno financování přeshraničního železničního spojení.

Rychlovlak by měl zvládnout jízdu z Prahy do Drážďan do jedné hodiny, v současné době trvá cesta vlakem dvojnásobnou dobu.

Orientační schéma vedení nového železničního spojení Praha – Drážďany

Orientační schéma vedení nového železničního spojení Praha – Drážďany

FOTO: SŽDC

V současnosti vzniká studie proveditelnosti, která do druhé poloviny roku 2019 vyhodnotí ekonomickou efektivitu celého projektu a vybere výslednou variantu technického řešení pro další projektovou přípravu.

Trať za 128 miliard 

„Do konce roku 2018 připraví správci železnice společnou smlouvu upravující další postup přípravy přeshraničního úseku a také vyčíslí prostředky potřebné na přípravu v letech 2019 a 2020,“ dodal Ťok.

Český správce železniční infrastruktury spolupracuje společně se saským ministerstvem hospodářství, práce a dopravy na nové studii spolufinancované z Programu spolupráce ČR a Saska, který se zabývá specifickými geologickými otázkami v oblasti budoucího tunelu a přepravními vazbami.

Nová vysokorychlostní trať do Drážďan, patřící mezi prioritní spojení, zkrátí jízdní dobu Praha–Drážďany na jednu hodinu a současně odvede část dopravy z dlouhodobě přetížené konvenční trati v údolí Labe. Výstavba nové trati z Prahy do Drážďan by mohla začít kolem roku 2030. Odhady nákladů na celou trasu jsou kolem pět miliard eur (128 miliard korun), uvedlo ve čtvrtek ministerstvo dopravy.