Podle návrhu by z podnětu Komise mohly státy EU pozastavit, omezit nebo zakázat přístup k finančním prostředkům EU podle závažnosti a rozsahu nedostatků právního státu v dané zemi.

Rozpočet podle EK odpovídá 1,11 procenta hrubého národního důchodu (HND) společenství. V prostředcích na platby návrh Evropské komise počítá s 1,105 biliónu eur (přes 27,6 biliónu korun), tedy 1,08 procenta HND, plyne z informací Komise.

Méně zemědělství, více bezpečnosti

Přibližně o pět procent chce EK v rozpočtu pro roky 2021 až 2027 omezit prostředky na společnou zemědělskou politiku i na politiku soudržnosti. Naopak posílit plánuje financování priorit, jako je lepší správa hranic, bezpečnost a obrana. Výdaje na výzkum a inovace chce zvýšit o 50 procent.

EK po roce 2020 počítá s novými zdroji příjmů rozpočtu EU. Má jít o část příjmů z obchodování s emisemi i příspěvek na základě nerecyklovaných plastů.