Silná česká měna přispěla také ke snížení čistého dluhu Skupiny ČD o tři miliardy korun na 27,2 miliardy korun.

„V osobní dopravě byl tématem růst konkurence, postupné otevírání trhu v dálkové dopravě a redefinice obchodního modelu regionální dopravy v krajích po roce 2019 spojená s liberalizací trhu osobní dopravy. Nákladní doprava se zacílila na stabilizaci přepravních výkonů a rozvoj obchodních aktivit v okolních zemích,” řekl šéf ČD Pavel Krtek.

Segment osobní dopravy skončil své hospodaření v mírném zisku šest miliónů korun. V roce 2017 pokračoval růst počtu cestujících i přepravního výkonu. Služeb Českých drah využilo téměř 175 miliónů lidí.

„Největší zájem měli o cestování dálkovými a příměstskými spoji.  Výrazný růst tržeb je patrný například na mezinárodních linkách Praha – Vídeň – Graz a Praha – Berlín – Hamburk, ale také v rámci vnitrostátních vlaků zařazených do integrovaných dopravních systémů,“ dodal Krtek.

V oblasti nákladní dopravy dráhy vykázaly loni čistý zisk 743 miliónů korun. Další zisky skupiny ČD pocházely od dalších dceřiných firem a z hospodaření s majetkem, jako je například pronájem budov.

Dráhy dostávají ročně od státu a krajů dotace na provoz tratí, které nevydělávají. Loni to bylo téměř 14 miliard korun.