Jednalo se o zmrazený výrobek VICI Rybí filé porce v balení po tři sta gramech. Vyrobené bylo v Estonsku, dovážela a distribuovala jej pražská firma. Nevyhovující vzorek inspektoři odebrali v provozovně obchodního družstva Tempo v Hradci nad Moravicí.

„Výrobce uvedl na obalu informaci o obsahu masa (filety z mořských ryb) v množství 97 procent hmotnosti výrobku, analýza v laboratoři SZPI ale potvrdila tento podíl pouze v množství 76,5 procenta. Informace na obalu je tak pro spotřebitele zavádějící a klame ohledně skutečného podílu masa ve výrobku,” uvedl mluvčí.

Inspektoři nařídili neprodleně stáhnout předmětnou šarži z celé tržní sítě. „Dle dosud známých informací závadná šarže sestávala z více než 1700 balení o celkové hmotnosti přes 500 kg,” dodal Kopřiva. S prodejcem zahájí inspekce správní řízení o uložení sankce.