„Přepravované maso, vnitřnosti a krev nebyly nikterak označeny. Cizí státní příslušník, který zásilku přepravoval, nebyl navíc schopen při kontrole předložit jakékoliv doklady o původu přepravovaných živočišných produktů, ani o příjemci zásilky,” uvedla veterinární správa.

Veterináři proto na místě rozhodli o likvidaci celé zásilky o hmotnosti 1,2 tuny. SVS přivolala vozidlo asanačního podniku, které zásilku odvezlo k bezpečné likvidaci ve svém zařízení.

„Upozorňujeme všechny přepravce potravin živočišného původu, že v podobných případech bude postup SVS stejně přísný. Zásilky neznámého původu nebudou uvolňovány na trh a dojde k jejich neprodlené a bezpečné likvidaci,“ uvedl ředitel SVS Zbyněk Semerád.

S přepravcem bude zahájeno správní řízení o pokutě. Za uvádění potravin neznámého původu, které představují riziko pro zdraví spotřebitelů, na trh umožňuje zákon o potravinách dozorovým orgánům udělit sankci ve výši až 50 miliónů korun. Pokud ale nejde o opakované pochybení, ukládají většinou veterináři pokuty řádově nižší.

Loni veterináři odhalili několik nelegálních skladů s masem, některé z nich se nacházely v blízkosti či v areálu vietnamské tržnice SAPA v Libuši.