„Palivo jsme zavezli bez komplikaci. Je to pro nás rutinní záležitost, ale i tak musíme být velmi pozorní,“ zhodnotil průběh zavážení ředitel Temelína Jan Kruml. Soubory byly umisťovány sektorově od krajů na přesně stanovenou pozici. Tu určili reaktoroví fyzici podle složitých výpočtů.

„Některé soubory jsou nové a jiné budou v reaktoru už čtvrtým rokem. Proto je důležité palivo poskládat tak, aby neutronový tok byl rovnoměrně rozmístěn,“ dodal Kruml.

Během přesunu paliva z bazénu do reaktoru byl ale nejstřeženějším objektem v elektrárně zavážecí stroj. Ten urazil metr za tři vteřiny a celkem najel asi pět kilometrů. „Každý jeho pohyb sledovala obsluha pomocí speciální kamery. Vše se děje pod vodou, která spolehlivě ochrání pracovníky na reaktorovém sále. Manipulace byly po celou dobu také on-line přenášeny do sídla Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni,“ doplnil Marek Sviták, mluvčí Jaderné elektrárny Temelín.

V současné chvíli bude následovat několikadenní montáž reaktoru, poté se přejde do fáze zkoušek a ověřování. Od jejich výsledků se pak bude odvíjet termín připojení prvního bloku k přenosové soustavě. Energetici připojení odhadují na první polovinu března.