Bez práce bylo zhruba 289 tisíc lidí, volných míst přibylo na téměř 231 tisíc. Meziročně nezaměstnanost stále klesá, loni v lednu činila 5,3 procenta.

Lednový vývoj na pracovním trhu je podle Úřadu práce pro tuto část roku obvyklý. Ubylo sezónních prací, hlavně ve stavebnictví a zemědělství. Ve srovnání s předchozími lety je ale situace mnohem příznivější, uvedl úřad.

Nejnižší míra nezaměstnanosti je v Praze - 2,3 procenta, nejvyšší v Moravskoslezském kraji, kde dosahuje téměř šesti procent.

Nezaměstnanost v regionech

Nezaměstnanost v regionech

FOTO: David Ryneš, Novinky

„I v zimním období přetrvává nízká nezaměstnanost. S nástupem sezónních prací bude docházet k silnému pnutí na pracovním trhu. Na této situaci vydělají zaměstnanci, kteří jsou v pozici, kdy mohou požadovat zlepšování pracovních podmínek, a to včetně růstu mezd,“ komentoval hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Boj o zaměstnance podle něj prohrávají výroby s nízkou přidanou hodnotou, které si nemohou dovolit navyšovat mzdové náklady. „Takzvané montovny budou postupně vytlačovány z trhu a jejich místo zaujmou efektivněji fungující firmy,” dodal ekonom.