Komise se domnívá, že dvě daňová rozhodnutí z minulých let, která společnosti patřící do koncernu IKEA umožňovala platit na daních méně, mohla představovat neoprávněnou výhodu vůči jiným firmám. To by bylo porušením unijních pravidel o státní pomoci.

„Všechny společnosti, ať už malé, či velké, nadnárodní, nebo jiné, by měly na daních platit to, co mají. Členské země nemohou nechat vybrané firmy platit menší daně nebo jim umožňovat umělý přesun zisků jinam,” prohlásila Vestagerová.

Vyšetřování známé nábytkářské firmy se nejspíš stane dalším ostře sledovaným případem v sérii vyšetřování, která komise zahájila kvůli daňovým únikům velkých společností. Patří k nim například Amazon, Apple, Starbucks či Fiat.