Inspektoři letos od února do listopadu zkontrolovali 73 restaurací a odebrali 91 vzorků.

„Hodnocení se dělalo senzoricky na místě. Hodnotila se vůně, chuť, barva, konzistence a přítomnost zuhelnatělých zbytků,” řekl Pospíchal. Následně podle něj hodnocení pokračovalo v laboratoři metodou stanovení obsahu polymerních triacylglycerolů. Každý šestý vzorek nevyhověl předpisům.

Součástí kontroly bylo i dodržování správné fritovací praxe a hygienických požadavků na fritézy. V několika případech byly fritézy znečištěné ztuhlými mastnými nečistotami, nečistoty byly i ve filtrech v digestořích.

Restauracím, které předpisy porušovaly, inspekce nařídila, aby odstranily nedostatky. Zároveň s nimi zahájí správní řízení o uložení sankce.