Situaci na trhu práce nadále ovlivňuje příznivý stav ekonomiky. Stále je zájem o nové zaměstnance, nejvíc jich chybí v technických a dělnických oborech.

Nejnižší nezaměstnanost zůstává v Plzeňském kraji a Praze, nejvyšší je naopak v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

Loni v listopadu bylo v Česku bez práce 4,9 procenta lidí. Počet volných pracovních pozic byl před rokem nižší skoro o 78 500.

„Podíl nezaměstnaných v listopadu zlomil další rekord. Najít volnou pracovní sílu je tak pro firmy stále větším oříškem,” uvedla ekonomka Komerční banky Jana Steckerová. Pokud budou firmy chtít uspokojit rostoucí poptávku, budou se podle ní muset vydat cestou investic a modernizace výroby.

Nezaměstnanost v regionech

Nezaměstnanost v regionech

FOTO: David Ryneš, Novinky

„Tím, že nejsou obsazena volná pracovní místa, se snižuje celkový produkt, který by ekonomika byla schopna vytvořit. Nevyužití potenciálu ekonomiky je přitom velkou ztrátou, kterou již dnes lze vyčíslit v desítkách miliard korun,“ podotkl hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Ten očekává, že od prosince začne úroveň nezaměstnanosti růst. „O práci přijdou lidé, kteří byli najati na předvánoční výpomoc. S nástupem zimy též zaniknou sezónní práce a některým lidem vyprší smlouvy na dobu určitou,“ dodal.

Podle údajů Českého statistického úřadu, který používá jinou metodiku, nezaměstnanost v říjnu klesla na 2,6 procenta, a je tak nejnižší v celé EU. [celá zpráva]

Rozdílná metodika statistických úřadů a úřadů práce

ČSÚ na základě vlastního šetření prováděného v domácnostech měří takzvanou obecnou míru nezaměstnanosti podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO). Výsledek se týká lidí ve věku mezi 15 a 64 lety a počítá se jako poměr nezaměstnaných a ekonomicky aktivních.

Statistické šetření umožňuje podchytit i velkou skupinu lidí bez práce, kteří si práci nehledají, neboť často nevěří, že by ji mohli nalézt.

Eurostat vychází ze stejné metodiky jako ČSÚ, jehož údajů využívá. Rozdíl je jen ve věkové kategorii. Eurostat porovnává nezaměstnanost lidí ve věku mezi 15 a 74 lety.

Čísla statistiků jsou rozdílná oproti údajům úřadů práce. Úřad práce ČR uvádí počet nezaměstnaných registrovaných na úřadu a porovnává ho s počtem všech lidí ve věku mezi 15 a 64 lety, kteří žijí na daném území.