„U potraviny laboratorní analýza prokázala překročení maximálního limitu pro přítomnost aflatoxinu,” uvedl mluvčí SZPI Radoslav Pospíchal.

Výrobek nesl označení FÍKY sušené ovoce. Šlo se o šarži s označením L17007, LotNr:090048474/2-11-798, jejímž dovozcem do Česka byla společnost Ing. Bohumil KRATOCHVÍL - IBK TRADE. Výrobcem sušeného ovoce byla společnost Kirlioglu Tarimsal Urunler Gida Ins. San. Tic A.S. z Turecka.

Aflatoxiny patří do skupiny mykotoxinů, které vznikají jako produkt metabolismu plísní a řadí se ke karcinogenním látkám. Před výrobkem inspekce varovala pomocí evropské databáze RASSF.