„Jen od ledna do srpna 2017 se obrat česko-německého obchodu v přeshraničním pojetí vyšplhal na 1549 miliard korun, což je více než šestiprocentní nárůst oproti stejnému období předchozího roku. Vypadá to tedy na další rekord,“ nechal se slyšet Bauer.

S výjimkou krize v letech 2008 a 2009, která se projevila menším propadem, má obchod mezi sousedními zeměmi stoupavou tendenci. V loňském roce směřovala třetina českého vývozu do Německa, na dovozu do Česka se pak Německo podílelo 26 procenty.

Česko mezi deseti nejvýznamnějšími partnery

Poprvé v historii se tak Česko dostalo mezi deset nejvýznamnějších obchodních partnerů Německa. Po Polsku je druhým nejdůležitějším obchodním partnerem z regionu střední a východní Evropy.

Mezi nejobchodovanější vyvážené i dovážené komodity patří silniční vozidla, elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, stroje a zařízení a kovové výrobky.
Česko představuje pro Německo dlouhodobě atraktivní investiční lokalitu.

Němci u nás investovali 726 miliard 

Hodnota německých investic v Česku loni dosáhla 118,6 miliardy korun, což jsou téměř tři čtvrtiny všech přiteklých přímých zahraničních investic za loňský rok do Česka.

„V České republice aktivně působí více než čtyři tisíce německých firem a jen ty největší z nich vytvářejí odhadem 150 tisíc pracovních míst,“ dodal Bauer. V letech 1993 až 2016 investovali Němci v Česku celkem 725,8 miliardy korun a jsou tak největšími zahraničními investory v Česku.