V rámci šesti obdobných paralelních rozhodčích řízení je Česko nadále žalováno o dalších více než 3,5 miliardy korun s hrozbou dalších žalob přesahujících 20 miliard korun.

„Podstata všech těchto sporů je však stejná, a přestože jsou rozhodovány rozlišnými rozhodci, lze očekávat podobný výsledek,“ uvádí ředitelka odboru Mezinárodních právních služeb Ministerstva financí Marie Talašová.

Rozhodčí řízení bylo zahájeno německými investory v červnu 2013. Jádrem sporu byla opatření, která Česko zavedlo ke konci roku 2010. Zahrnovala zavedení takzvaného solárního odvodu z elektřiny ze slunečního záření vyrobené v zařízeních uvedených do provozu v letech 2009 a 2010. Dále mezi ně patřilo zrušení osvobození příjmů z provozu zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů od daně z příjmů a prodloužení doby odpisování hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření.

Žalobci v rámci řízení namítali, že těmito opatřeními Česko porušilo dohodu mezi Československem a Německem o podpoře a vzájemné ochraně investic ze října 1990. Proto se domáhali náhrady škody ve výši půl miliardy korun.