Kroky států v této oblasti chce Světová banka sledovat, řekl šéf SB před výročním zasedání své instituce a Mezinárodního měnového fondu (MMF).

„Pokud vaše aspirace začnou růst, ale není žádná příležitost, může to vést k nestabilitě, konfliktu a násilí," uvedl Kim, kterého citoval zpravodajský server BBC. ”Je to nebezpečný směr, kterým jdeme," dodal v projevu na Kolumbijské univerzitě.

Roboti podle šéfa Světové banky nahradí milióny pracovníků s nízkou kvalifikací. Pro hospodářský růst v budoucnosti tak vidí jako zásadní investice do lidského kapitálu, který zahrnuje zejména vzdělání, ale i zdraví.

Lidé, kteří se dokážou učit

„Chceme vytvořit pocit naléhavosti investic do lidí, o kterém si myslíme, že je nezbytný vzhledem k tomu, jak se globální ekonomika mění," uvedl šéf Světové banky. „Jediná věc, o které víte s jistotou, že ji v budoucnosti budete potřebovat v jakékoli ekonomice, jsou lidé, kteří se dokážou učit," doplnil.

SB plánuje zveřejnit pořadí zemí podle míry jejich investic do lidského kapitálu. Instituce se sídlem ve Washingtonu pokračuje v posunu svého zaměření. Po svém založení podporovala hlavně infrastrukturní projekty. Soustředila se také na rozvojové země, zatímco automatizace se týká nejvíce těch rozvinutých.

Na rozdíl od řady zemí světa Česko nezaměstnanost netrápí, firmy si v současné době naopak stěžují na nedostatek zaměstnanců. Ten se snaží řešit například přijímáním zahraničních zaměstnanců a stále více také právě automatizací a robotizací.