Nařízení se vztahuje na těžbu smrků a borovic. Výjimku z něj mají lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem. Podle ministerstva je potřeba přednostně zpracovat dříví z větrných kalamit a dřevo napadené kůrovcem.

Zákaz těžby je navržen do konce roku, nebude se ale týkat vánočních stromků.

Dřevo z kalamit a dřevo napadené kůrovcem by mělo být zpracováno do konce března 2018. „Jde o termíny, o kterých se předpokládá, že jsou dostatečné ke zpracování rozhodujícího objemu nynější kalamity," uvedla mluvčí.

Omezení těžby by mělo vést také k rychlejšímu zpracování dřeva, které je již vytěženo a leží na odvozních místech nebo na skladech pil. Urychlené pilařské zpracování kůrovcem napadeného dříví podle ministerstva podstatně přispívá k omezení šíření škůdce.

Kůrovcovou kalamitou je nejvíce postižena severní Morava a Slezsko, kde byly loni dvě třetiny republikové kůrovcové těžby. Situaci ještě zhoršila nedávná větrná kalamita. Na trh se dřevem navíc působí i důsledky větru v Polsku a v Bavorsku, které snižují cenu dříví.