Proti prvnímu pololetí loňského roku se kvalita pohonných hmot v letošním prvním pololetí mírně zlepšila, podíl nevyhovujících vzorků klesl z 1,4 na 1,3 procenta.

Nejhorší kvalitu benzínu a nafty zjišťovala ČOI v prvních pěti letech, kdy kontroly probíhaly. V roce 2001 bylo zjištěno celkem 13,5 procenta nevyhovujících vzorků.

Inspekce v prvním pololetí letošního roku zakázala ve 14 případech prodej pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem a technickými normami. Opatření bylo vydáno celkem na 76 tisíc litrů pohonných hmot v celkové hodnotě 2,2 miliónu korun.

Biopaliva bez problémů

„Pokles nevyhovujících vzorků ze dvou procent na 1,1 procenta byl zaznamenán u odebraných a kontrolovaných vzorků motorové nafty a u Etanolu E85 bylo zjištěno zlepšení z 25 na 20 procent,” uvedl mluvčí ČOI Jiří Fröhlich. Zhoršení jakosti ČOI letos oproti prvnímu pololetí ale zaznamenala u benzínu, a to z 0,6 na 1,9 procenta nevyhovujících vzorků.

Inspektoři kontrolovali také biopaliva. V prvním pololetí kontrolovali obsah metylesterů mastných kyselin u 657 vzorků nafty. Obsah ethanolu v benzínu zkontrolovali u 528 vzorků.

„Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek u odebraných a kontrolovaných vzorků automobilových benzínů a motorové nafty,” dodal Fröhlich.