Dosud jmenoval předsedu ERÚ prezident na návrh vlády a funkční období bylo šestileté. Nová rada bude mít pět členů s pětiletým funkčním obdobím, přičemž jeden bude jejím předsedou.

Předseda bude moci vést radu nejdéle tři roky. V prvních letech zavedení rady nebudou mít všichni členové mandát na celých pět let, a to proto, aby se rada obměňovala postupně.

Outratu vláda jmenovala členem rady na čtyři roky. Dalším členem bude expert na teplárenství Vladimír Vlk, a to na pět let. Konzultant a vědecký pracovník Rostislav Krejcar byl vládou jmenován na tři roky.

Expert na obnovitelné zdroje a dříve i vedoucí sekce podporovaných zdrojů energie ERÚ Jan Pokorný bude členem rady dva roky. Právník Vratislav Košťal byl vládou jmenován do rady ERÚ na jeden rok.