Pane senátore, ohradil jste se proti zvýšení sazeb OSA, podle vás je protizákonné. Podle vás by dokonce obce a podnikatelé mohli žádat o vrácení peněz, které už zaplatili. Je to reálné?

Zatím jsem vyzval živnostníky a podnikatele, co s tím mají co do činění. Pojďme bojovat proti porušení zákona. OSA kasíruje neoprávněně až o skokových padesát procent, přičemž mohou zvednout poplatky pouze o inflační procenta, tedy o 4,2 procenta. To říká zákon z dubna letošního roku.

Ti, kteří už zaplatili, by měli OSA požádat dopisem o vrácení rozdílu. Ti, kdo ještě neplatili, by se měli opřít o tento zákon.

OSA se ale proti nařčení o porušení zákona ohrazuje. Podle nich jde o chybu v zákoně, na což upozorňovali i odborníci.

Já jim to právo neupírám. Ale OSA vždy křičela, ať poplatníci respektují zákon. A já říkám, milá OSA, dodržuj zákon. Norma platí, musejí ji respektovat.

Využijete i možnosti řešit tento problém legislativně?

Chceme iniciovat vytvoření nového zákona, který by určil jednu organizaci. Jednoho kolektivního správce, který by zastřešoval všechny tyto podivné společnosti, které chtějí kasírovat. Chceme tomu dát pravidla, cítím, že je k tomu velká vůle, ale zatím je to velmi syrové.

Jak si to přesně představujete?

Chceme samozřejmě spolupracovat i s ministerstvem kultury a vytvořit dozorový orgán, kde by byli zástupci autorů, médií, různých organizací a svazů, ale i poslanci a senátoři.