„Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při styku tohoto výrobku s potravinami nebo připravovanými pokrmy může docházet k jejich kontaminaci karcinogenními látkami,” uvedla hlavní hygienička Eva Gottwaldová.

Výrobek nesplňuje požadavky závazných evropských předpisů, neboť obsahuje primární aromatické aminy. „Bylo zjištěno, že se mimo jiné jedná o látku s možnými karcinogenními účinky na lidský organismus, zejména na játra a štítnou žlázu,” dodala hygienička.

Mačkadlo na trh uvedla společnost Home pro International, která sídlí v pražské Libuši. Podle Gottwaldové jde o černé nylonové mačkadlo na brambory s kroužkem stříbrné barvy v rukojeti.

„Délka výrobku je cca 25 cm, průměr mačkadla je cca 8,5 cm. K rukojeti je připevněna papírová etiketa s údaji identifikujícími výrobek,” popsala Gottwaldová nebezpečné mačkadlo.