Krúpa už požádal švýcarské orgány o povolení demonstrace, ta by se měla uskutečnit letos od 27. do 30. června.

„Důvodem demonstrace v Nyonu u ženevského jezera je tunelování české důlní společnosti OKD. Účelovými nestandardními kroky bývalých vlastníků a managementu OKD a její mateřské NWR došlo k tunelování společnosti OKD a tím byla jejím akcionářům, zaměstnancům i daňovým poplatníkům České republiky způsobena značná škoda v rozsahu desítek miliard korun,“ odůvodnil organizaci demonstrace Krúpa.

Pavol Krúpa

Pavol Krúpa

FOTO: Arca Capital

Bakala podle něj poškodil také desetitisíce nájemníků bývalých bytů OKD, a to vyvedením bytového fondu mimo těžební společnost a nenaplněním příslibu a závazku předkupního práva.

„Vlastníkem OKD, který se účelově dopustil těchto protiprávních kroků a který si neoprávněně vyvedl ze společnosti částky ve výši desítek miliard korun, byl Zdeněk Bakala, který je za tyto neetické, nemorální a protiprávní kroky vedení společnosti plně zodpovědný,“ zdůraznil a dodal, že právě Bakala byl v době, kdy docházelo k účelovým a nestandardním krokům, oprávněným vlastníkem OKD.

Majitel Arky Capital uvedl, že demonstrace má upozornit osoby, které jsou zodpovědné za škody, kvůli nimž se dostala OKD do insolvence, na negativní hospodářský i sociální dopad, který byl na severu Moravy stávající situací v OKD způsoben. „A vyzvat je k převzetí zodpovědnosti za jejich účelové a protiprávní jednání,“ sdělil Krúpa.